Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 42,9 km/giờ . Sau đó 4 giờ 20 phút một ô tô khác đi từ A đến B với vận tốc 70 km/giờ . Tính quãng đường AB? biết ô

Question

Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 42,9 km/giờ . Sau đó 4 giờ 20 phút một ô tô khác đi từ A đến B với vận tốc 70 km/giờ . Tính quãng đường AB? biết ô tô thứ hai về trước ô tô thứ nhất 2 giờ 40 phút .

in progress 0
Calantha 9 months 2021-04-29T01:09:04+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-29T01:10:35+00:00

  Đáp án:

  772 ,2 km

  Giải thích các bước giải:

  thời gian để ô tô thứ hai về B cùng lúc là

  4 giờ 20 phút +  2 giờ 40 phút = 7 giờ

  Quãng đường ô tô thứ 1 đi là

  42.9 * 7 = 300,3 km

  Hiệu vận tốc của hai xe là

  70,2 – 42,9 = 27,3 km / giờ

  thời gian ô tô thứ hai đi hết quãng đường là

  300,3 : 27,3 = 11 giờ

  Quãng dường AB dài là

  70,2 * 11 = 772 ,2 km

  0
  2021-04-29T01:10:59+00:00

  Đáp án: 772, 2 km

   

  Giải thích các bước giải:

  Thời gian để ô tô thứ hai về B là:

          4 giờ 20 phút +  2 giờ 40 phút = 7 giờ

  Quãng đường ô tô thứ nhất đi là:

          42.9 x 7 = 300,3 km

  Hiệu vận tốc của hai xe là:

          70,2 – 42,9 = 27,3 km/ giờ

  Thời gian ô tô thứ hai đi hết quãng đường là

          300,3 : 27,3 = 11 giờ

  Quãng đường AB dài là

          70,2 x 11 = 772 ,2 km

  Đáp số: 772,2 km

  Xin hay nhát !!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )