Một ô tô đi 3 phần 4 quãng đường Trong 2h.hỏi trong 1h ô tô đi được mấy phần quãng đường AB.Trong thời gian bao lâu ô tô sẽ đi hết quãng đường AB

Question

Một ô tô đi 3 phần 4 quãng đường Trong 2h.hỏi trong 1h ô tô đi được mấy phần quãng đường AB.Trong thời gian bao lâu ô tô sẽ đi hết quãng đường AB

in progress 0
Edana Edana 9 months 2021-04-28T17:10:33+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-28T17:11:51+00:00

  Đáp án:

  2/4

  3h 

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-04-28T17:12:01+00:00

  1 giờ ô tô đi được là:

         3/4:2=3/8(quãng đường)

  Trong 3 giờ ô tô sẽ đi được hết quãng đường là:

          1+2=3 (giờ)

             Đáp số:3 giờ

       

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )