Một người gửi tiết kiệm tại ngân hàng một số tiền là 120 triệu đồng vào đầu mỗi năm theo thể thức lãi kép kỳ hạn một năm với lãi suất cố địn

Question

Một người gửi tiết kiệm tại ngân hàng một số tiền là 120 triệu đồng vào đầu mỗi năm theo thể thức lãi kép kỳ hạn một năm với lãi suất cố định 6,5%/ năm.
a) Hỏi sau 3 năm, số tiền gốc cộng lãi mà người đó nhận được là bao nhiêu ?
b) Hỏi sau bao nhiêu năm thì tổng số tiền nhận được lần đầu vượt quá 1,1 tỷ đồng.

in progress 0
RuslanHeatt 5 months 2021-09-04T22:37:02+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-04T22:38:12+00:00

    Answer: lil t j

    Step-by-step explanation:

    I’m not a goat but I fit the description we walk around with then bands in my pocket

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )