Một người đi xe máy từ A qua C đến B. Đoạn đường AC ngắn hơn đoạn đường CB 13km 500m. Tính quãng đường AB, biết rằng đoạn đường AC bằng ` 2/5 ` đoạn đ

Question

Một người đi xe máy từ A qua C đến B. Đoạn đường AC ngắn hơn đoạn đường CB 13km 500m. Tính quãng đường AB, biết rằng đoạn đường AC bằng ` 2/5 ` đoạn đường CB.
Giúp mk nhanh nha. Cảm ơn.

in progress 0
Ben Gia 8 tháng 2020-11-01T06:19:18+00:00 2 Answers 69 views 0

Answers ( )

  1. Đáp án: 31500m

    Giải thích các bước giải:

                Đổi 13km 500m = 13500m

    Coi quãng đường AC là 2 phần bằng nhau, quãng đường CB là 5 phần như thế :

    Hiệu số phần bằng nhau là :

        5 – 2 = 3 (phần)

    Quãng đường AC dài số mét là :

       13500 : 3 x 2 = 9000 (m)

    Quãng đường CB dài số mét là :

      9000 + 13500 = 22500 (m)

    Quãng đường AB dài số m là :

      9000 + 22500 = 31500 (m)

     

  2. Bạn tham khảo 

    $13km 500m = 13500m$

    Hiệu số phần bằng nhau :

    $5 -2 = 3$ ( phần ) 

    Quãng đường $AC$ là :

    $13500 : 3 ×2=9000(m)$

    Quãng đường $CB$ là :

    $9000 + 13500 = 22500(m)$

    Quãng đường $AB$ là: 

    $9000 +22500 =31500(m)$

    Đáp số : $31500m$

     

Leave an answer