một người đi xe đạp từ a đến b mất 3h .khi về do giảm tốc độ 2km/h nên thời gian đi từ b về a là 4h.thính quãng ab

Question

một người đi xe đạp từ a đến b mất 3h .khi về do giảm tốc độ 2km/h nên thời gian đi từ b về a là 4h.thính quãng ab

in progress 0
Linh Đan 9 months 2021-04-20T21:23:07+00:00 2 Answers 31 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-20T21:24:40+00:00

  Đáp án:

   `24km`

  Giải thích các bước giải:

  Gọi quãng đường `AB` là `x(km)(x>0)`

  `=>` Vận tốc đi từ `A` đến `B` là: `x/3`$(km/h)$

  Vận tốc khi đi từ `B` về `A` là: `x/3 -2` $(km/h)$

  Do quãng đường không đổi và thời gian từ `B` về `A` là `4h`, ta có phương trình:

  `(x/3 -2).4=x`

  `<=>4/3 x-8=x`

  `<=>1/3x=8`

  `<=>x=24(tm)`

  Vậy độ dài quãng đường `AB` là`24km`.

  0
  2021-04-20T21:24:56+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi v là vận tốc của ng đó:

  Theo đề bài ta có:

  AB=v.3(khi đi từ a đến b)

  AB=(v-2).4 (khi đi từ b về a)

  ⇒v.3=(v-2).4
  ⇔3v=4v-8

  ⇔v=8

  ⇒quãng đường ab là:

  8.3=24(km)

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )