Một người đi bộ đi quãng đường AB trong 2h20p với vận tốc 4,2 km/h. Nếu người đó đi xe đạp với vận tốc bằng 5/2 vận tốc đi bộ thì sau bao nhiêu thời g

Question

Một người đi bộ đi quãng đường AB trong 2h20p với vận tốc 4,2 km/h. Nếu người đó đi xe đạp với vận tốc bằng 5/2 vận tốc đi bộ thì sau bao nhiêu thời gian đi hết đc quãng đường nói trên?

in progress 0
King 10 months 2021-04-20T19:41:17+00:00 2 Answers 25 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-20T19:42:26+00:00

     Đổi 2h20p=8/3 giờ

  độ dài quãng đường là:

   8/3×4,2=11,2 (km)

  vận tốc đi xe đap là:

    11,2:5/2=4,48(km/h)

  thời gian đi hết quãng đường nói trên là: 

    11,2:4,48=2,5 (giờ)

                   Đáp số: 2,5 giờ hay 2h30p

  0
  2021-04-20T19:42:36+00:00

  Đổi: 2h20p = 8/3 giờ

  Độ dài quãng đường là:

   8/3 x 4,2=11,2 (km)

  Vận tốc đi xe đạp là:

    11,2:5/2=4,48(km/h)

  Thời gian đi hết quãng đường nói trên là: 

    11,2 : 4,48=2,5 (giờ)

                   Đáp số: 2,5 giờ hay 2h30p

  HỌC TỐT NHÉ!!!^^

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )