Một người đem bán một đàn vịt Biết rằng lần I bán hết 1/3 số vịt lần II bán hết 1/7 số vịt Số vịt còn lại ít hơn số vịt đã bán 15 con H

Question

Một người đem bán một đàn vịt
Biết rằng lần I bán hết 1/3 số vịt
lần II bán hết 1/7 số vịt
Số vịt còn lại ít hơn số vịt đã bán 15 con
Hỏi đàn vịt lúc chưa bán là bao nhiêu con?

in progress 0
Kiệt Gia 1 year 2020-11-07T23:44:31+00:00 3 Answers 48 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án: 315 con vịt 

    

  Giải thích các bước giải:

   Sau 2 lần bán hết số vịt là : 

            $\frac{1}{3}$ + $\frac{1}{7}$  = $\frac{10}{21}$ ( số vịt ban đầu )

  Số vịt còn lại là :

            1 – $\frac{10}{21}$ = $\frac{11}{21}$ ( số vịt ban đầu )

  Số vịt còn lại hơn số vịt đã bán là :

          $\frac{11}{21}$ – $\frac{10}{21}$ = $\frac{1}{21}$ ( số vịt ban đầu )

  Đàn vịt lúc đầu là :

           15 : $\frac{1}{21}$ = 315 ( con vịt )

                     Đáp số : 315 con vịt 

  0
  2020-11-07T23:46:22+00:00

  Đáp án:

  Sau 2 lần bán hết số vịt là : 13 + 17  = 1021 ( số vịt ban đầu )         

  Số vịt còn lại là : 1 – 1021 = 1121 ( số vịt ban đầu )         

  Số vịt còn lại hơn số vịt đã bán là :1121 – 1021 = 121 ( số vịt ban đầu )        

  Đàn vịt lúc đầu là : 15 : 121 = 315 ( con vịt )    

                     Đáp số : 315 con vịt 

  xin câu trả lời hay nhất nha bạn

   

  0
  2020-11-07T23:46:40+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo lời bài hát đàn vịt con các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )