Một người bán $5$ giỏ xoài và cam. Mỗi giỏ chỉ đựng $1$ loại quả với số lượng là : $\rm 65\ kg;71\ kg;58\ kg; 72\ kg;93\ kg$. Sau khi bán $1$ giỏ cam

Question

Một người bán $5$ giỏ xoài và cam. Mỗi giỏ chỉ đựng $1$ loại quả với số lượng là : $\rm 65\ kg;71\ kg;58\ kg; 72\ kg;93\ kg$. Sau khi bán $1$ giỏ cam thì số xoài còn lại gấp $3$ lần số cam còn lại. Hãy cho biết giỏ nào đựng cam, giỏ nào đựng xoài?

in progress 0
RI SƠ 2 years 2021-04-21T01:09:09+00:00 1 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-21T01:10:49+00:00

  Đáp án:

  Tổng số xoài và cam lúc đầu: 65+ 71+ 58+ 72+ 93 = 359 (kg) 
  Vì số xoài còn lại gấp ba lần số cam còn lại nên tổng số xoài và cam còn lại 
  là số chia hết cho 4, mà 359 chia cho 4 dư 3 nên giỏ cam bán đi có khối lượng chia cho 4 dư 3.
  Trong các số 65; 71; 58; 72; 93 chỉ có 71 chia cho 4 dư 3 .
  Vậy giỏ cam bán đi là giỏ 71 kg. 
  Số xoài và cam còn lại : 359 – 71= 288 (kg) 
  Số cam còn lại : 288:4 = 72(kg) 
  Vậy: các giỏ cam là giỏ đựng 71 kg ; 72 kg .
  các giỏ xoài là giỏ đựng 65 kg ; 58 kg; 93 kg.

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )