một ngẫu lực có momen không đổi M=10KNm tác dugj lên tang của một trục tời xem là đĩa tròn đồng chất có bán kính R =30cm và có trọng lượng Q

Question

một ngẫu lực có momen không đổi M=10KNm tác dugj lên tang của một trục tời xem là đĩa tròn đồng chất có bán kính R =30cm và có trọng lượng Q=8KN

in progress 0
Hải Đăng 10 mins 2021-07-22T20:39:29+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-22T20:41:16+00:00

    Can you speak English pls?

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )