Một ngăn sách của thư viện gồm hai loại sách Toán và Văn.Lúc đầu, số sách Toán bằng 9/20 số sách của ngăn. Sau khi thư viện cho mượn 12 cuốn sách Toán

Question

Một ngăn sách của thư viện gồm hai loại sách Toán và Văn.Lúc đầu, số sách Toán bằng 9/20 số sách của ngăn. Sau khi thư viện cho mượn 12 cuốn sách Toán thì số sách Toán ở ngăn sách bằng 7/18 số sách của ngăn.Tính số sách toán lúc đầu ở ngăn sách?

in progress 0
Doris 2 tháng 2021-05-03T00:23:55+00:00 2 Answers 22 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số sách trong ngăn lúc đầu là a (quyển) (a >0)

  Theo bài ra ta có:

  $\frac{9}{20}$a-$\frac{7}{18}$(a-12)=12

  ⇒$\frac{11}{180}$ a+$\frac{14}{3}$ =12

  ⇒$\frac{11}{180}$ a=$\frac{22}{3}$ 

  ⇒a=120(tm)

  vậy có……………………

 2. *Lời giải :

  Gọi số sách cần tìm là `x` (sách)

  số sách Toán bằng 9/20 số sách của ngăn. Sau khi thư viện cho mượn 12 cuốn sách Toán thì số sách Toán ở ngăn sách bằng 7/18 số sách của ngăn

  `-> 9/20x – 7/18 (x – 12) = 12`

  `⇔ 9/20x – 7/18x + 14/3 = 12`

  `⇔ (9/20-7/18)x = 12 – 14/3`

  `⇔ 11/180x = 22/3`

  `⇔ x = 120` quyển

  Vậy ..

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )