Một khu đất hình chữ nhật có diện tích là 1000m² trên bản đồ tỉ lệ xích 1:1000khu đất này có diện tích là?

Question

Một khu đất hình chữ nhật có diện tích là 1000m² trên bản đồ tỉ lệ xích 1:1000khu đất này có diện tích là?

in progress 0
King 10 months 2021-04-20T13:19:56+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-20T13:21:31+00:00

  Trên bản đồ chiều dài khu đất giảm đi 1000 lần nên diện tích giẩm đi:

    1000×1000= (lần)

  vậy diện tích khu đất trên bản đồ là:

    1000:1000000=1/1000 (cm2)

                       đáp số : 1/1000 cm2

   

  0
  2021-04-20T13:21:32+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  $\rm Trên \ bản \ đồ, \ chiều \ dài \ và \ chiều \ rộng \ giảm \ đi \ 1 \ 000 \ lần \ nên \ diện \ tích \ giảm \ đi \ : \ \\ 1 \ 000 . 1 \ 000 = 1 \ 000 \ 000 \ ( \ lần \ ) \\ Diện \ tích \ khu \ đất \ trên \ bản \ đồ \ là \ : \ \\ 1 \ 000 : 1 \ 000 \ 000 \ = \ \dfrac{1}{1000} \ (cm²)$

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )