một hộp đựng 11 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 11. tính số cách lấy ra 4 tấm thẻ từ hộp đó để tổng các số ghi trên 4 tấm thẻ ấy là một số lẻ

Question

một hộp đựng 11 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 11. tính số cách lấy ra 4 tấm thẻ từ hộp đó để tổng các số ghi trên 4 tấm thẻ ấy là một số lẻ

in progress 0
niczorrrr 5 months 2021-09-05T03:49:32+00:00 1 Answers 26 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T03:51:25+00:00

  Answer:

  16/33

  Step-by-step explanation:

  Tổng của cả 4 tấm thẻ là một số lẻ khi:

  Có 1 thẻ là lẻ, 3 thẻ còn lại là chẵn, có: 6C1.5C3=60 cách

  Có 3 thẻ là lẻ, 1 thẻ là chẵn, có: 5C1.6C3=100 cách

  Suy ra có 160/11C4=16/33 cách

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )