Một hỗn hợp X gồm 1 ankin và H2 có V = 8,96 lít (đkc) và mX = 4,6 gam. Cho hỗn hợp X đi qua Ni nung nóng, phản ứng hoàn toàn cho ra hỗn hợp khí Y, có

Question

Một hỗn hợp X gồm 1 ankin và H2 có V = 8,96 lít (đkc) và mX = 4,6 gam. Cho hỗn hợp X đi qua Ni nung nóng, phản ứng hoàn toàn cho ra hỗn hợp khí Y, có tỉ khối dY/X = 2. Số mol H2 phản ứng; khối lượng; CTPT của ankin là. THẦY CÔ GIẢI GIÚP EM BÀI NÀY VỚI Ạ. TẠI SAO MOL H2 LẠI DƯ ạ

in progress 0
Thu Cúc 1 year 2020-11-03T10:20:34+00:00 3 Answers 100 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-03T10:22:28+00:00

  Đáp án:

  C3H4

  Giải thích các bước giải:

  Tỉ khối của Y gấp 2 lần X chứ bạn.

   Ankin có dạng CnH2n−2 (n⩾2)

  CnH2n−2+2H2→CnH2n+2

  Ta có: nX=8,9622,4=0,4 mol

  BTKL: mX=mY=4,6 gam

  Lại có: MYMX=2→nX=2nY→nY=0,2 mol

  Số mol hỗn hợp giảm là do hidro phản ứng.

  →nH2 phản ứng=0,4−0,2=0,2 mol

  Ta có: MY=4,60,2=23<26 (26 là phân tử khối của ankin bé nhất), do đó Y chứa hidro dư.

  →nankin=12nH2=0,1 mol→nH2=0,3 mol

  →mX=0,1.(14n−2)+0,3.2=4,6→n=3

  Vậy X là 

  0
  2020-11-03T10:22:31+00:00

  Đáp án:

  \({C_3}{H_4}\)

  Giải thích các bước giải:

  Tỉ khối của Y gấp 2 lần X chứ bạn.

   Ankin có dạng \({C_n}{H_{2n – 2}}{\text{ (n}} \geqslant {\text{2)}}\)

  \({C_n}{H_{2n – 2}} + 2{H_2}\xrightarrow{{}}{C_n}{H_{2n + 2}}\)

  Ta có: \({n_X} = \frac{{8,96}}{{22,4}} = 0,4{\text{ mol}}\)

  BTKL: \({m_X} = {m_Y} = 4,6{\text{ gam}}\)

  Lại có: \(\frac{{{M_Y}}}{{{M_X}}} = 2 \to {n_X} = 2{n_Y} \to {n_Y} = 0,2{\text{ mol}}\)

  Số mol hỗn hợp giảm là do hidro phản ứng.

  \( \to {n_{{H_2}{\text{ phản ứng}}}} = 0,4 – 0,2 = 0,2{\text{ mol}}\)

  Ta có: \({M_Y} = \frac{{4,6}}{{0,2}} = 23 < 26\) (26 là phân tử khối của ankin bé nhất), do đó Y chứa hidro dư.

  \(\to {n_{ankin}} = \frac{1}{2}{n_{{H_2}}} = 0,1{\text{ mol}} \to {{\text{n}}_{{H_2}}} = 0,3{\text{ mol}}\)

  \(\to {m_X} = 0,1.(14n – 2) + 0,3.2 = 4,6 \to n = 3\)

  Vậy X là \({C_3}{H_4}\)

  0
  2020-11-03T10:22:39+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo hỗn hợp x gồm 1 ankin ở thể khí và hidro có tỉ khối hơi so với ch4 là 0 425 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )