Một học sinh làm thí nghiệm sóng dừng trên dây cao su dài L với hai đầu A và B cố định . Xét điểm M trên dây sao cho khi sợi dây duỗi thẳng

Question

Một học sinh làm thí nghiệm sóng dừng trên dây cao su dài L với hai đầu A và B cố định . Xét điểm M trên dây sao cho khi sợi dây duỗi thẳng thì M cách B một khoảng a < L/2 . Khi tần số sóng là f = f1 = 60 Hz thì trên dây có sóng dừng và lúc này M là một điểm bụng . Tiếp tục tăng dần tần số thì lần tiếp theo có sóng dừng ứng với f = f2=72 Hz và lúc này M không phải là điểm bụng cũng không phải điểm nút . Thay đổi tần số trong phạm vi từ 73 Hz đến 180 Hz , người ta nhận thấy với f = fo thì trên dây có sóng dừng và lúc này M là điểm nút . Lúc đó , tính từ B ( không tính nút tại B ) thì M có thể là nút thứ ?

in progress 0
Delwyn 1 week 2021-07-22T07:25:39+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-22T07:27:08+00:00

    Have suxhebeuxhsbendixbebendue bride. Did e did e end Rudd. R

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )