Một hình thoi có có độ dài 2 đường chéo là 12 cm và 20 cm. Diện tích của hình thoi đó là ?

Question

Một hình thoi có có độ dài 2 đường chéo là 12 cm và 20 cm. Diện tích của hình thoi đó là ?

in progress 0
Nem 8 tháng 2020-11-01T03:28:35+00:00 2 Answers 85 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án: 120 $cm^{2}$

   

  Giải thích các bước giải:

  Diện tích hình thoi là :

     ( 12 x 20 ) : 2 = 120 ( $cm^{2}$ )

            Đáp số : 120 $cm^{2}$

 2. Đáp án:

   120 $cm^{2}$

  Giải thích các bước giải:

  Diện tích của hình thoi đó là:

   (12. 20) : 2 = 120 ($cm^{2}$)

Leave an answer