Một xe hơi nặng 1000kg đang kéo một toa mo1oc 300kg. Cả hai cùng tiến về phía trước với gia tốc 2.15m/s2. Bỏ qua lực cản không khí xác định:

Question

Một xe hơi nặng 1000kg đang kéo một toa mo1oc 300kg. Cả hai cùng tiến về phía trước với gia tốc 2.15m/s2. Bỏ qua lực cản không khí xác định: Tổng lực tác dụng lên xe hơi

in progress 0
Thu Hương 6 months 2021-07-22T02:02:18+00:00 1 Answers 216 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-22T02:03:47+00:00

    Answer:

    Một ô tô có khối lượng m=1000kg đang chạy với vận tốc 18km/h thì hãm phanh.​Biết lực hãm là 2000N. Tính quãng đường xe còn chạy thêm trước khi dừng … Chiếu phương trình của định luật II Newtơn mà →F=m. … chuyển động ta có F=m​a, suy ra gia tốc chuyển động của xe ( với F=2000N) …

    Explanation:

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )