Một đội văn nghệ có 50 học sinh , trong đó có 15 học sinh nam . Tính tỉ số phần trăm học sinh nữ so với cả đội ?

Question

Một đội văn nghệ có 50 học sinh , trong đó có 15 học sinh nam . Tính tỉ số phần trăm học sinh nữ so với cả đội ?

in progress 0
Tryphena 9 months 2021-05-08T00:15:19+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-08T00:16:56+00:00

  Số học sinh nữ của đội văn nghệ là:

             50-15=35(học sinh)

  Tỉ số phần trăm học sinh nữ so với cả đội là:

          35:50×100=70%

                             đáp số:70%

   

  0
  2021-05-08T00:17:07+00:00

  Giải

   Số học sinh nữ của đội văn nghệ đó là:

           50 – 15 = 35 (học sinh)

  Số học sinh nữ chiếm số phần trăm so với cả đội là:

           35 : 50 x 100 = 70%

                        Đáp số: 70%

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )