Một đội xe theo kế hoạch chở hết 140 tấn hàng trong 1 số ngày quy định. Do mỗi ngày đội đó chở vượt mức 5 tấn nên đội đã hoàn thành sớm hơn dự định 1

Question

Một đội xe theo kế hoạch chở hết 140 tấn hàng trong 1 số ngày quy định. Do mỗi ngày đội đó chở vượt mức 5 tấn nên đội đã hoàn thành sớm hơn dự định 1 ngày và chở thêm được 10 tấn nữa. Hỏi theo kế hoạch đội xe chở hết bao nhiêu ngày.

in progress 0
Vodka 9 months 2021-04-29T02:12:40+00:00 2 Answers 75 views 0

Answers ( )

  1
  2021-04-29T02:13:42+00:00

  Đáp án:

   $7$ ngày

  Giải thích các bước giải:

  Gọi `x` (ngày) là thời gian đội xe chở hết số hàng theo kế hoạch $(x>1;x\in N$*)

  Thực tế đội đã chở hết: $140+10=150$ (tấn)

  Thời gian thực tế đội đó chở hết $150$ tấn là: $x-1$ (ngày)

  Theo kế hoạch mỗi ngày đội chở là: `{140}/x` (tấn)

  Thực tế mỗi ngày đội chở số hàng là: `{150}/{x-1}` (tấn)

  Do mỗi ngày đội đó chở vượt mức $5$ tấn nên ta có phương trình sau:

  `\qquad {150}/{x-1}-{140}/x=5`

  `<=>150x-140(x-1)=5x(x-1)`

  `<=>150x-140x+140=5x^2-5x`

  `<=>5x^2-15x-140=0`

  Giải phương trình ta được: $\left[\begin{array}{l}x=-4(loại)\\x=7(T M)\end{array}\right.$

  Vậy theo kế hoạch đội xe chở hết số hàng trong $7$ ngày

  0
  2021-04-29T02:14:23+00:00

  $•|@nguyenbao543|$

   

  mot-doi-e-theo-ke-hoach-cho-het-140-tan-hang-trong-1-so-ngay-quy-dinh-do-moi-ngay-doi-do-cho-vuo

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )