Một đội công nhân sửa xong một quãng đường trong 3 ngày Ngày thứ nhất người ta sửa được 1/2 quãng đường ngày thứ hai người ta sửa được 1/3 quãng đường

Question

Một đội công nhân sửa xong một quãng đường trong 3 ngày Ngày thứ nhất người ta sửa được 1/2 quãng đường ngày thứ hai người ta sửa được 1/3 quãng đường đó . Ba người ta sửa được mấy phần quãng đường Hỏi ngày thứ ba người ta sửa được mấy phần quãng đường đó.?

in progress 0
Khánh Gia 2 years 2021-05-07T12:36:52+00:00 2 Answers 747 views 0

Answers ( )

  2
  2021-05-07T12:38:20+00:00

                       Bài giải

     Cả ngày thứ nhất và ngày thứ hai đội công nhân đó sửa được là:

        $\frac{1}{2}$ + $\frac{1}{3}$ = $\frac{5}{6}$ (quãng đường)

     Ngày thứ ba đội công nhân đó sửa được là:

          1 – $\frac{5}{6}$ = $\frac{1}{6}$ (quãng đường)

              Đáp số: $\frac{1}{6}$ quãng đường

   

  -3
  2021-05-07T12:38:36+00:00

      Ngày thứ 3 người ta sửa được số đường là :

         `1 – 1/2 – 1/3 = 1/6` ( quãng đường )

                             Đáp số : `1/6` quãng đường

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )