một cửa hàng nhập về 200 cái áo được một cửa hàng bán được 60% số áo trên với giá 240000₫ được hai cửa hàng đã bán quần áo còn lại với giá bằng 15/16

Question

một cửa hàng nhập về 200 cái áo được một cửa hàng bán được 60% số áo trên với giá 240000₫ được hai cửa hàng đã bán quần áo còn lại với giá bằng 15/16 giá bán của được một tổng số tiền lãi được cả 2 đợt và 10800000₫ hỏi cửa hàng nhập về mỗi cái áo này giá bao nhiêu đồng

in progress 0
Amity 2 years 2021-05-07T13:46:35+00:00 1 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-07T13:48:29+00:00

  Giải thích các bước giải:

   Đợt một của hàng bán số áo là : 

  200 . 60% / 100 = 120 (chiếc ) 

  Đợt một cửa hàng bán đc số áo trên , thu đc số tiền là :

  240000 . 120= 28800000( đ) 

  Sau đợt một cửa hàng còn lại số áo là : 

  200 – 120 = 80 ( chiếc ) 

  Đợt hai , cửa hàng bán số áo trên , thu đc số tiền là :

  28800000 . 15/16 = 27000000( đ )

  Xin 5 star

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )