Một cửa hàng ngày thứ nhất bán đc 2632kg đường. Ngày thứ hai bán đc ít hơn ngày thứ nhất 264 kg đường. Hỏi cả hai ngày cửa hàng

Question

Một cửa hàng ngày thứ nhất bán đc 2632kg đường. Ngày thứ hai bán đc ít hơn ngày thứ nhất 264 kg đường. Hỏi cả hai ngày cửa hàng đó bán đc bao nhiêu tấn đường.

in progress 0
Tryphena 10 months 2020-11-21T06:27:55+00:00 2 Answers 57 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-21T06:29:11+00:00

                       bài giải

  Ngày thứ hai bán đc số kg đường là :

         2632 – 264 = 2368 [ kg ]

  Cả hai ngày cửa hàng bán đc số kg đường là :

         2632 + 2368 = 5000 [ kg ]

     5000 kg = 5tấn

          đấp số : 5  tấn đường

   

  0
  2020-11-21T06:29:22+00:00

  $\text{Ngày thứ hai cửa hàng đó bán được:}$

  `2632 – 264 = 2368 (kg)`

  $\text{Cả hai ngày cửa hàng đó bán được:}$

  `2632 + 2368 = 5000 (kg)`

  $\text{Đổi: 5000 kg = 5 tấn}$

  $\text{Đáp số: 5 tấn đường}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )