Một cửa hàng may quần áo trong 1 ngày may số quần áo bằng 7 phần 3 số áo. Tính số áo và số quần cửa hàng may trong 1 ngày biết số quần nhiều hơn số á

Question

Một cửa hàng may quần áo trong 1 ngày may số quần áo bằng 7 phần 3 số áo. Tính số áo và số quần cửa hàng may trong 1 ngày biết số quần nhiều hơn số áo là 196 cái ?

in progress 0
Doris 1 year 2020-11-12T23:28:56+00:00 2 Answers 56 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-12T23:30:03+00:00

  Số phần bằng nhau là:

            7 – 3 = 4 ( phần )

  Cửa hàng may được số áo  là:

             196 : 4 x 3 = 147 ( áo )

  Của hàng may được số quần  là:

            147 + 196 = 343 ( quần )

                       Đáp số: Áo : 147 cái

                                Quần : 343 cái

   Chúc em hc tốt 

   Cho xin hay nhất nha

  0
  2020-11-12T23:30:54+00:00

  *Bạn tự vẽ sơ đồ nha!!

  số phâng bằng nhau là:

   7-3 = 4 (phần)

  số áo cửa hàng may được là:

   196 : 4 x 3 = 147 (áo)

  số quần của hàng may được là:

  147 + 196 = 343 (quần)

                       đáp số: 147 áo

                                    343 quần

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )