Một cửa hàng có 64500 l xăng. Sau một tuần bán hàng , cửa hàng còn 5609 l xăng. Hỏi mỗi ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít xăng? Biết rằng số lí

Question

Một cửa hàng có 64500 l xăng. Sau một tuần bán hàng , cửa hàng còn 5609 l xăng. Hỏi mỗi ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít xăng? Biết rằng số lít xăng mỗi ngay cửa hàng bán đều bằng nhau

in progress 0
Ngọc Diệp 9 months 2021-04-23T09:10:36+00:00 2 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-23T09:11:45+00:00

  Đáp án:

   8413 lít xăng 

  Giải thích các bước giải:

  Số xăng đã bán được trong 1 tuần là

  64500 – 5609 =58891‬ ( lít )

  Mỗi ngày của hàng bán được số lít xăng là:

  58891‬ : 7 = 8413 (lít )

  Đáp số 8413 l xăng

  Mây gửi nha

  cho mây xin hay nhất dcd ko nà

  ko copy đâu nhé

   

  0
  2021-04-23T09:12:06+00:00

  Số lít xăng cửa hàng bán trong tuần là:

  `64500-5609=58891(l)`

  Ta có : 1 tuần = 7 ngày, mà số lít xăng mỗi ngay cửa hàng bán đều bằng nhau

  →Mỗi ngày cửa hàng đó bán được số lít xăng là

  ` 58891 : 7=8413 (l)`

  `ĐS:8413 (l)`

  Xin hay nhất

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )