Một công nhân định làm 60 sản phẩm trong một thời gian nhất định. Do cải tiến kĩ thuật, nên mỗi người đó làm thêm được 2 sản phẩm. Vì vậy không những

Question

Một công nhân định làm 60 sản phẩm trong một thời gian nhất định. Do cải tiến kĩ thuật, nên mỗi người đó làm thêm được 2 sản phẩm. Vì vậy không những hoàn thành công việc sớm hơn 30 phứt mà còn làm thêm được 2 sản phẩm.
Hỏi theo dự định, mỗi giờ người đó làm được bao nhiêu sản phẩm?
giúp với ạ hứa trả tym luôn
mot-cong-nhan-dinh-lam-60-san-pham-trong-mot-thoi-gian-nhat-dinh-do-cai-tien-ki-thuat-nen-moi-ng

in progress 0
Euphemia 9 months 2021-04-23T08:13:50+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-23T08:15:01+00:00

  Đáp án:

  Gọi số sản phẩm người đó dự định làm được trong 1 giờ là x (sản phẩm) (x>0)

  => thời gian dự định làm là: $\dfrac{{60}}{x}$ (giờ)

  Thực tế, mỗi giờ người đó làm được: x+2 (sản phẩm)

  Và còn làm thêm được 2 sản phẩm nên thời gian người đó đã làm thực tế là:

  $\dfrac{{62}}{{x + 2}}$ (giờ)

  Người đó hoàn thành công việc sớm hơn 30p = 1/2 giờ nên ta có pt:

  $\begin{array}{l}
  \dfrac{{60}}{x} – \dfrac{{62}}{{x + 2}} = \dfrac{1}{2}\\
   \Leftrightarrow \dfrac{{60\left( {x + 2} \right) – 62.x}}{{x\left( {x + 2} \right)}} = \dfrac{1}{2}\\
   \Leftrightarrow {x^2} + 2x = 2.\left( {60x + 120 – 62x} \right)\\
   \Leftrightarrow {x^2} + 2x = 240 – 4x\\
   \Leftrightarrow {x^2} + 6x – 240 = 0\\
   \Leftrightarrow x = \sqrt {249}  – 3\left( {ktm:do:x \in N} \right)
  \end{array}$

  ==> Xem lại đề bài

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )