Một con thuyền đi ngược dòng có vận tốc 6,8km/h. Biết vận tốc cỉa dòng nước là 1,7km/h. Tính vận tốc khi xuôi dòng

Question

Một con thuyền đi ngược dòng có vận tốc 6,8km/h. Biết vận tốc cỉa dòng nước là 1,7km/h. Tính vận tốc khi xuôi dòng

in progress 0
Edana Edana 9 months 2021-04-27T06:22:19+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-27T06:23:34+00:00

  Vận tốc con thuyền khi nước lặng là:

  $6,8+1,7=8,5(km/h)$

  Vận tốc con thuyền khi xuôi dòng là:

  $8,5+1,7=10,2(km/h)$

  Đáp số:$10,2 km/h$

  Xin hay nhất ạ.

  0
  2021-04-27T06:24:09+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Vận tốc thực của cano là

  `6,8+1,7=8,5(km“/h)`

  Vận tốc cano khi xuôi dòng là:

  `8,5+1,7=10,2(km“/h)`

  Đáp số :`10,2(km“/h)`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )