Một chất điểm chuyển động tròn đều, sau 5 giây nó quay được 20 vòng. Chu kì quay của chất điểm là:

Question

Một chất điểm chuyển động tròn đều, sau 5 giây nó quay được 20 vòng. Chu kì quay của chất điểm là:

in progress 0
Thiên Ân 3 days 2021-07-22T20:57:42+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-22T20:59:04+00:00

  Answer:

  T=0,25s

  Explanation

  5s>20vong  1s>4vong

  omega= 8pi

  omega=2pi/T

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )