một bếp ăn tập thể trong 3 ngày nấu hết 22 kg gạo .Nếu cũng vẫn số người ăn như vậy thì trong 9 ngày ở bếp ăn đó cần bao nhiêu kg gạo

Question

một bếp ăn tập thể trong 3 ngày nấu hết 22 kg gạo .Nếu cũng vẫn số người ăn như vậy thì trong 9 ngày ở bếp ăn đó cần bao nhiêu kg gạo

in progress 0
Euphemia 2 years 2020-11-21T02:40:14+00:00 2 Answers 128 views 0

Answers ( )

  -1
  2020-11-21T02:41:57+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1 ngày nấu hết số kg là

  `22:3=22/3(kg)`

  9 ngày nấy hết số kg là

  `22/3.(9)=66(kg)`

  dấu . là nhân nhé

  0
  2020-11-21T02:42:09+00:00

  số lần 9 ngày gấp 3 ngày là 

  9÷3=3 (lần)

  số kg gạo trong 9 ngày ở bếp ăn đó cần là

  22 × 3 = 66 (kg)

  đáp số: 66 kg

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )