Một bể kính có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m,chiều rộng 50 cm,chiều cao 60cm. a. Tính diện tích kính dùng làm bể ( bể không có nắp) b.Tính th

Question

Một bể kính có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m,chiều rộng 50 cm,chiều cao 60cm.
a. Tính diện tích kính dùng làm bể ( bể không có nắp)
b.Tính thể tích bể cá đó
c. Mức nước trong bể cao 3/4 chiều cao của bể . Tính thể tích mức nước trong bể ( độ dài kính không đáng kể)

in progress 0
Verity 8 months 2021-05-14T01:34:33+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-14T01:35:48+00:00

  Đáp án:

  `a)` `31,3` `m^2` 

  `b)` `0,3` `m^3` 

  `c)` `0,225` `m^3`

  Giải thích các bước giải:

  đổi `1` `m` `=` `100` `cm`

  `a)` diện tích kính dùng làm bể là :

    `2×60×(100+50)+100×50=23000` `(cm^2)` `=` `2,3` `m`

  `b)` thể tích bể cá đó là :

    `60×100×50=300000` `(m^3)` `=` `0,3` `m^3` 

  mức nước trong bể cao số `m` là :

    `60×3/4=45` `(m)`

  `c)` thể tích mức nước trong bể là :

     `100×50×45=225000` `(cm^3)` `=` `0,225` `m^3`

           `Đs:` `a)` `2,3` `m^2` 

                   `b)` `0,3` `m^3` 

                   `c)` `0,225` `m^3`

  0
  2021-05-14T01:36:10+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Đổi `1m = 10dm ; 50cm = 5dm ; 60cm = 6dm`

  a) Diện tích kính dùng để làm bể là

       `6×2×(10+5) + 10×5 = 230 (dm^2)`

  b) Thể tích bể cá là

     `10×5×6 = 300 (dm^3)`

  c) Thể tích mức nước trong bể là

       `300× 3/4 = 225 (dm^3)`

                       Đáp số : a) `230 dm^2`

                                     b) `300 dm^3`

                                     c) `225 dm^3`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )