Mong nhan duoc cau tra loi tu cac ban, thanks very much!

Question

Mong nhan duoc cau tra loi tu cac ban, thanks very much!
mong-nhan-duoc-cau-tra-loi-tu-cac-ban-thanks-very-much

in progress 0
Edana Edana 8 tháng 2020-10-28T18:13:23+00:00 1 Answers 71 views 0

Answers ( )

 1. `sin² x – 2sin 2x + 3cos² x = 0`

  `<=> sin² x – 4sin x.cos x + 3cos² x = 0`

  – Với `cos x = 0`

  `=> 1 = 0` (không thoả mãn)

  – Với `cos x ne 0`

  `=> tan² x – 4tan x + 3 = 0`

  `<=>` \(\left[ \begin{array}{l}tan x = 3\\tan x = 1\end{array} \right.\) 

  `<=>` \(\left[ \begin{array}{l}x = arctan 3 + kπ\\x = \dfrac{π}{4} + kπ\end{array} \right.\) `(k ∈ ZZ)`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )