MÔN TIẾNG VIỆT Ghi vào chỗ trống các sự vật được so sánh với nhau trong các câu văn và đoạn thơ sau: a) Giàn hoa mướp vàng như đàn bướm …………

Question

MÔN TIẾNG VIỆT
Ghi vào chỗ trống các sự vật được so sánh với nhau trong các câu văn và đoạn thơ sau:
a) Giàn hoa mướp vàng như đàn bướm
…………………………………………………………………………………………………………………..
b) Bão đến ầm ầm
Như đoàn tàu hoả
Bão đi thong thả
Như con bò gầy
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

in progress 0
Sigridomena 1 year 2020-11-12T23:50:20+00:00 2 Answers 141 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-12T23:51:23+00:00

  a) Giàn hoa mướp vàng như đàn bướm. 

  Các sự vật được so sánh với nhau : “Giàn hoa mướp” so sánh với “đàn bướm

  b)

  Bão đến ầm ầm

  Như đoàn tàu hoả

  Bão đi thong thả

  Như con bò gầy

  Các sự vật được so sánh với nhau :

  “Bão đến” so sánh với “đoàn tàu hoả”

  ” Bão đi “so sánh với “con bò gầy

  0
  2020-11-12T23:51:53+00:00

  a) Giàn hoa mướp được so sánh với đàn bướm

  b) Bão được so sánh với tàu hỏacon bò gầy

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )