mọi người ời, tìm giúp em tất cả câu ghép trong bài ôn dịch, thuốc lá với mn

Question

mọi người ời, tìm giúp em tất cả câu ghép trong bài ôn dịch, thuốc lá với mn

in progress 0
Thanh Hà 7 months 2021-06-24T22:52:35+00:00 1 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-24T22:53:49+00:00

  Ôn dịch thuốc lá :

  +” nếu giặc đánh….. ăn đâu”

  +” khói thuốc ….. cơ thể”

  + ”người lớn hút tuốc ……. phạm pháp ”

  +”hút là quyên của anh …… anh chịu ”

  ………(còn nhiều)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )