Mọi người ơi giúp mình lẹ. Chụp cho mình bài câu đặc biệt trên lớp các bạn học nhé, càn gấp ah Mình cần ngay bây giờ, bạn nào xong nhanh mình tick

Question

Mọi người ơi giúp mình lẹ. Chụp cho mình bài câu đặc biệt trên lớp các bạn học nhé, càn gấp ah
Mình cần ngay bây giờ, bạn nào xong nhanh mình tick

in progress 0
Vodka 7 months 2021-07-19T00:31:10+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T00:32:32+00:00

  I,Thế nào là câu đặc biệt?

  1,Ví dụ:

   Ôi,em Thủy! →Không có chủ ngữ, vị ngữ→Câu đặc biệt

  2,Ghi nhớ:

  Câu đặc biệt là loại câu không cấu tạo theo mô hình chủ ngữ,vị ngữ.

  II,Tác dụng của câu đặc biệt:

  1,Ví dụ:

  a,Một đêm mùa xuân→Xác định thời gian, nơi chốn.

  b,Tiếng reo. Tiếng vỗ tay→Liệt kê, thông báo về sự tồn tại của sự vật, hiện tượng

  c,”Trời ơi!”→Bộc lộ cảm xúc.

  d,- Sơn! Em Sơn! Sơn ơi!  } → Gọi đáp

     – Chị An ơi!

  2,Ghi nhớ: Sgk/29

  0
  2021-07-19T00:33:05+00:00

  Gửi bạn ạ ????????‍♀️

  $#@Sanchy2008 Xin hay nhất ạ$

  moi-nguoi-oi-giup-minh-le-chup-cho-minh-bai-cau-dac-biet-tren-lop-cac-ban-hoc-nhe-can-gap-ah-min

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )