Mọi người ơi, ai chụp giúp mình bài đêm nay bác không ngủ đã ghi bài trên lớp ấy. Đang cần gấp gấp gấp gấp (ko phải soạn nha)

Question

Mọi người ơi, ai chụp giúp mình bài đêm nay bác không ngủ đã ghi bài trên lớp ấy. Đang cần gấp gấp gấp gấp (ko phải soạn nha)

in progress 0
Eirian 8 months 2021-06-03T05:38:44+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-06-03T05:40:09+00:00

    $@xin hay nhất$

    $@PULOVN$

    moi-nguoi-oi-ai-chup-giup-minh-bai-dem-nay-bac-khong-ngu-da-ghi-bai-tren-lop-ay-dang-can-gap-gap

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )