Mọi người lại giúp mink

Question

Mọi người lại giúp mink

moi-nguoi-lai-giup-mink

in progress 0
Khánh Gia 8 tháng 2020-10-14T10:17:41+00:00 2 Answers 92 views 0

Answers ( )

 1. (a+b)^2 +(2b+1)^2 

 2. Đáp án:

  $\begin{array}{l}
  {a^2} + 2ab + 5{b^2} + 4b + 1\\
   = {a^2} + 2ab + {b^2} + 4{b^2} + 4b + 1\\
   = \left( {{a^2} + 2ab + {b^2}} \right) + \left( {4{b^2} + 4b + 1} \right)\\
   = {\left( {a + b} \right)^2} + {\left( {2b} \right)^2} + 2.2b.1 + 1\\
   = {\left( {a + b} \right)^2} + {\left( {2b + 1} \right)^2}
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )