Mọi người giúp mình tìm 10 câu ca dao thách cưới vs ạ mình c.ơn

Question

Mọi người giúp mình tìm 10 câu ca dao thách cưới vs ạ mình c.ơn

in progress 0
Thu Hương 3 months 2021-08-06T09:21:53+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  1
  2021-08-06T09:22:55+00:00

  Ok

  1)Mẹ em tham gạo tham gà

  Bắt em để bán cho nhà cao sang

  Chồng em thì thấp một gang

  Vắt mũi chửa sạch ra đàng đánh nhau

  Nghĩ mình càng tủi càng đau

  Trách cha, trách mẹ, tham giàu, tham sang.

  2)

  Cưới em ba họ nhà Trời

  Đi xuống hạ giới cùng người rước dâu

  Ngọc Hoàng cũng phải xuống chầu

  Thiên lôi, Thủy tề đứng hầu đôi bên

  Cầu vồng, mống cụt kéo lên

  Xe mây ngũ sắc đưa nền tận nơi.

  3)

  Cưới em chín quả cau vàng

  Cưới em chín chục họ hàng ăn chơi

  Vòng vàng kéo lấy mười đôi

  Lụa là chín tấm, tiền rời nghìn quan

  Gọi là có hỏi có han

  Mười chum rượu nếp cheo làng là xong!

  4)

  Cưới em có cánh con gà

  Có dăm sợi bún, có vài hạt xôi

  Cưới em, còn nữa, anh ơi!

  Có một đĩa đậu, hai môi rau cần

  Có xa dịch lại cho gần

  Nhà em thách cưới có ngần ấy thôi!

  5)

  Cưới em có một tiền hai

  Có dăm bát bún, có vài hạt xôi

  6)

  Mẹ ơi, năm nay con mười tám tuổi rồi

  Chồng con chưa có mẹ thời tính sao?

  Con chim khách nó mách có hai bà mối

  Mẹ ngồi thách cưới:

  Tiền chẵn năm quan

  Cau chẵn năm ngàn

  Lợn béo năm con

  Áo quần năm đôi

  Mẹ ơi, năm nay con hai mươi ba tuổi rồi

  Chồng con chưa có mẹ thời tính sao?

  Con chim khách nó mách có hai bà mối

  Mẹ ngồi thách cưới:

  Tiền chẵn ba quan

  Cau chẵn ba ngàn

  Lợn béo ba con

  Áo quần ba đôi

  Mẹ ơi năm nay con ba mươi hai tuổi rồi

  Chồng con chưa có mẹ thời tính sao?

  Con chim khách nó mách có hai bà mối

  Mẹ ngồi thách cưới:

  Tiền chẵn một quan

  Cau chẵn một ngàn

  Lợn béo một con

  Áo quần một đôi

  7)

  Anh kia bộ tướng oai phong

  Nếu không có lợn, chớ hòng cưới em. 

  Mk có 8 câu thôi mong bạn thông cảm

  0
  2021-08-06T09:23:00+00:00

  1.Chàng cưới thiếp bạc nén, vàng thoi

  Chàng về lựa họ cho hẳn cho hòi

  Đàn ông đội nón Gò Găng quai tả

  Đàn bà nón thượng quai liền

  Con trai đi hậu vác tiền

  Mặc áo màu huyền, bịt khăn nhiễu lượt

  Võng chàng đi trước, võng thiếp theo sau

  Thiên hạ ngó vô: Đám cưới nhà giàu!

  Sui gia cũng xứng, kép đào cũng xinh

  2.Cưới em mười chín con trâu

  Mười hai con lợn thì dâu mới về

  Dâu về dâu chẳng về không

  Dâu thì đi trước ngựa hồng theo sau 

  3.Nhà em cao hàng rào em kín

  Nhà em tám, chín, mười từng

  Con ong bay vô không lọt

  Biểu con bướm đừng xôn xao

  Anh về sắm lễ cho cao

  Cậy mai dong cho giỏi mới bước vào nhà em 

  4.Em là con gái nhà quê

  Ham bên tài sắc nhiều bề ái ân

  Chẳng ham tham phú phụ bần

  Duyên rằng duyên phải nợ nần nhau đây

  Chàng có sang, chàng phải chọn ngày

  Mối manh cho rõ xe dây xích thằng

  Cầm cân chàng nhấc cho bằng

  Một bên cối đá một đằng tiền cheo

  Hỏi chàng rằng có hay nghèo

  Lệ làng phải sửa bấy nhiêu mới từng 

  5.Thầy mẹ gả em cho anh

  Không đòi bạc cũng chẳng đòi vàng

  Đòi con cua tám gọng hai càng cân nhau! 

  6.– Anh về chẻ lạt bó tro,

  Rán sành ra mỡ em cho làm chồng.

  – Em về gọt đá nấu canh,

  Thì anh bắc chảo rán sành được ngay 

  7.Chàng cưới thiếp bạc nén, vàng thoi

  Chàng về lựa họ cho hẳn cho hòi

  Đàn ông đội nón Gò Găng quai tả

  Đàn bà nón thượng quai liền

  Con trai đi hậu vác tiền

  Mặc áo màu huyền, bịt khăn nhiễu lượt

  Võng chàng đi trước, võng thiếp theo sau

  Thiên hạ ngó vô: Đám cưới nhà giàu!

  Sui gia cũng xứng, kép đào cũng xinh 

  8.Cưới em mười chín con trâu

  Mười hai con lợn thì dâu mới về

  Dâu về dâu chẳng về không

  Dâu thì đi trước ngựa hồng theo sau 

  9.Nhà em cao hàng rào em kín

  Nhà em tám, chín, mười từng

  Con ong bay vô không lọt

  Biểu con bướm đừng xôn xao

  Anh về sắm lễ cho cao

  Cậy mai dong cho giỏi mới bước vào nhà em 

   10.Tay cầm rựa lụt chém mụt măng vòi

  Để anh coi phụ mẫu em đòi bao nhiêu? 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )