mọi người giúp mình nhé tìm x 13(5-x)=-169 2|4-x |=|-8| -5(x-7)=20 -6|x-2|=-18

Question

mọi người giúp mình nhé
tìm x
13(5-x)=-169
2|4-x |=|-8|
-5(x-7)=20
-6|x-2|=-18

in progress 0
Xavia 1 year 2020-11-28T23:07:06+00:00 3 Answers 65 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-28T23:09:00+00:00

   13(5-x)=-169                              2|4-x |=|-8|

  5-x=-13                                           2|4-x|=8

   x=18                                               |4-x|=8:2=4

                                                          ⇒4-x=4 hoặc 4-x=-4

                                                          ⇒ x=0 hoặc x=8

  -5(x-7)=20                                      -6|x-2|=-18

   x-7=-4                                              |x-2|=3

   x=-4+7=3                             x-2=3 hoặc x-2=-3

                                                         x=5 hoặc x=-1

   

  0
  2020-11-28T23:09:05+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   13(5-x)=-169                                    2/4-x/=/-8/

  ⇒5-x=-13                                         ⇒ /4-x/=8÷2

  ⇒ x=18                                             ⇒/4-x/=4

                                                          ⇒4-x=4 hoặc 4-x=-4

                                                          ⇒ x=0 hoặc x=8

  -5(x-7)=20                                      -6/x-2/=-18

  ⇒ x-7=-4                                       ⇒/x-2/=3

  ⇒x=3                                             ⇒x-2=3 hoặc x-2=-3

                                                        ⇒ x=5 hoặc x=-1

  Chúc bạn học tốt !

  0
  2020-11-28T23:09:13+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo 169*2 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )