Mọi người giúp em với ạ em đang cần rất gấp ????

Question

Mọi người giúp em với ạ em đang cần rất gấp ????
moi-nguoi-giup-em-voi-a-em-dang-can-rat-gap

in progress 0
Huyền Thanh 9 months 2021-05-14T07:48:25+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-14T07:50:09+00:00

  $y’$=($\sqrt[]{(x^2+1)^5}$ )’

  $y’$=$\dfrac{1}{2\sqrt[]{(x^2+1)^5} }$ .$[(x^2+1)^5]’$

  $y’$=$\dfrac{1}{2\sqrt[]{(x^2+1)^5} }$.$5.(x^2+1)^4.(x^2+1)’$

  $y’$=$\dfrac{1}{2\sqrt[]{(x^2+1)^5} }$.$10x.(x^2+1)^4$

  xin hay nhất vì nhóm mk vừa bị trừ điểm

  kid nhận giải bài tập

  0
  2021-05-14T07:50:13+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Bạn xem hình

  moi-nguoi-giup-em-voi-a-em-dang-can-rat-gap

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )