Mọi người giúp em với ạ Em đang cần gấp

Question

Mọi người giúp em với ạ
Em đang cần gấp
moi-nguoi-giup-em-voi-a-em-dang-can-gap

in progress 0
Philomena 8 tháng 2020-10-16T19:56:39+00:00 1 Answers 72 views 0

Answers ( )

 1. $\text{_Bài làm_}$

  $\text{Bài 1: Tính}$

  $\text{a) (2x+3)² = (2x)²+2.2x.3+3² = 4x²+12x+9}$

  $\text{b) (3x-5y)² = (3x)²-2.3x.5y+(5y)² = 9x²-30xy+25y²}$

  $\text{c) Đề sai sai!!!}$

  $\text{d) 8x³+1 = (2x)³+1³ = (2x+1)[(2x)²+2x.1+1²] = (2x+1)(4x²+2x+1)}$

  $\text{Bài 2: Áp dụng tính:}$

  $\text{a) 3x(x²-5x+$\frac{1}{3}$)}$ = 3x³-15x²+1x}$

  $\text{b) (2x-5)(x²-3x+4) = 2x³-6x²+8x-5x²+15x-20 = 2x³-11x²+23x-20}$

  $\text{Hc tốt!!!}$

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )