Mọi người giúp em với ạ

Question

Mọi người giúp em với ạ
moi-nguoi-giup-em-voi-a

in progress 0
Farah 1 year 2020-11-28T22:43:23+00:00 2 Answers 63 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-28T22:44:31+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  moi-nguoi-giup-em-voi-a

  0
  2020-11-28T22:44:49+00:00

  Đáp án:

  $\text{ a) Δ ABC cân tại A }$

  $\text{⇒ AB = BC}$

  $\text{⇒ $\widehat{B}$ = $\widehat{C}$}$

  $\text{Ta có: AD = AE (giả thiết) , mà D ∈ AB ; E ∈ AC }$

  $\text{ ⇒DE // BC }$

  $\text{⇒ BDEC là hình thang }$

  $\text{Mặt khác : $\widehat{B}$ = $\widehat{C}$ }$

  $\text{⇒ BDEC là hình thang cân }$

  b)

  $\text{ Xét Δ ADE : Có $\widehat{A} + \widehat{D} + \widehat{E} = 180^o$ }$

  $⇒ 50^o + \widehat{D} + \widehat{E} = 180^o$

  $⇒ \widehat{D} + \widehat{E} = 180^o – 50^o$

  $⇒ \widehat{D} + \widehat{E} = 130^o$

  $\text{Ta lại có DE // BC }$

  $⇒ \widehat{D} = \widehat{E} = 130^o : 2 = 65^o$ 

  $\text{ Xét hình thang cân BDEC }$

  $⇒ \widehat{B} = \widehat{C} = 65^o$ ( hai cặp gốc đồng vị)

  $⇒\widehat{D} = 180^o -\widehat{B} = 180^o – 65^o = 115^o$ ( hai cặp góc kề bù)

  $⇒\widehat{E} = 180^o – \widehat{C} = 180^o – 65^o = 115^o$ ( hai cặp góc kề bù)

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )