Mọi người giải giúp mk với ạ Tính nhanh : 2.9.17+3.24.6+18.59

Question

Mọi người giải giúp mk với ạ
Tính nhanh : 2.9.17+3.24.6+18.59
moi-nguoi-giai-giup-mk-voi-a-tinh-nhanh-2-9-17-3-24-6-18-59

in progress 0
Hưng Khoa 1 year 2020-10-19T01:52:03+00:00 2 Answers 84 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-19T01:53:05+00:00

  Đáp án: 1800

   

  Giải thích các bước giải:

  2 . 9 . 17 + 3 . 24 . 6 + 18 . 59

  = 18 . 17 + 18 . 24 + 18 . 59

  = 18 . ( 17 + 24 + 59 )

  = 18 . 100

  = 1800

  0
  2020-10-19T01:54:01+00:00

   2.9.17+3.24.6+18.59

  = 18.17+18.24+18.59

  = 18. (17+24+59)

  = 18. 100

  = 1800

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )