Mọi người giải giúp mình với ạ . Mình cảm ơn!

Question

Mọi người giải giúp mình với ạ . Mình cảm ơn!
moi-nguoi-giai-giup-minh-voi-a-minh-cam-on

0
Delwyn 1 year 2020-10-30T03:11:28+00:00 0 Answers 39 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )