mọi người giải giúp mình câu này bài ca về trái đất nói lên diều gi

Question

mọi người giải giúp mình câu này bài ca về trái đất nói lên diều gi

in progress 0
Delwyn 8 tháng 2020-10-18T00:09:41+00:00 2 Answers 83 views 0

Answers ( )

  1.  ca ngợi về một cuộc sống hòa bình, vui tươi cho trẻ em trên toàn trái đất. Bài thơ cũng lên án bom đạn là kẻ thù, kêu gọi mọi người giữ gìn hòa bình cho trái đất.

     

     

  2. Bài thơ ca ngợi về một cuộc sống hòa bình, vui tươi cho trẻ em trên toàn trái đất. Bài thơ cũng lên án bom đạn là kẻ thù, kêu gọi mọi người giữ gìn hòa bình cho trái đất.

     

Leave an answer

Browse

2x(x - 3) + 5(x - 3) = 0 (x>0) , x = ? ( )