Mọi người giải giúp em vs ạ

Question

Mọi người giải giúp em vs ạ

moi-nguoi-giai-giup-em-vs-a

in progress 0
Hưng Khoa 1 year 2020-10-31T17:57:24+00:00 1 Answers 50 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T17:59:22+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) 5 – 3x(2 – x + x^2)

  = 5 – 6x + 3x^2 – 3x^3

  b) (1 – 4x)(2x + 3) – x(x – 4)

  = 1(2x + 3) – 4x(2x + 3) – x^2 + 4x

  = 2x + 3 – 8x^2 – 12x – x^2 + 4x

  = (2x – 12x + 4x) + (8x^2  -x^2) + 3

  = -6x + 7x^2 + 3

  c) (4x – 1)(4x + 1) – 4x(x – 1)

  = (4x)^2 – 1^2 – 4x^2 + 4x

  = 16x^2 – 1 – 4x^2 + 4x

  = 12x^2 – 1 + 4x

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )