Mọi ng giúp e vs đi ạ

Question

Mọi ng giúp e vs đi ạ
moi-ng-giup-e-vs-di-a

0
Jezebel 1 year 2020-11-04T06:30:12+00:00 0 Answers 31 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )