“Mỗi khi tôi Vũ lên đang nghe thấy tiếng phành phạch giòn giã lúc tôi đi bách bộ thì cả người tôi rung lên một màu mơ bóng nó rất ưa nhìn đầu tôi to r

Question

“Mỗi khi tôi Vũ lên đang nghe thấy tiếng phành phạch giòn giã lúc tôi đi bách bộ thì cả người tôi rung lên một màu mơ bóng nó rất ưa nhìn đầu tôi to ra và nói từng tán rất bướng hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp y như có đi nhưng máy lưỡi liềm làm việc tôi lấy làm hãnh diện với bà con về cặp đâu ấy là lắm Cứ chốc chốc lại chị trọng và khoan thai đưa hai chân lên vuốt râu” : qua đoạn văn trên em thấy nhân vật Dế Mèn hiện lên như thế nào ?
moi-khi-toi-vu-len-dang-nghe-thay-tieng-phanh-phach-gion-gia-luc-toi-di-bach-bo-thi-ca-nguoi-toi

in progress 0
Sapo 1 tháng 2021-05-14T23:18:50+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

 1. a, Đoạn văn trên được trích từ văn bản nào? Của ai?

  ⇒ Trả lời:

  – Đoạn văn trên được trích từ văn bản “Bài học đường đời đầu tiên”

  – Tác giả: Tô Hoài

  b, Đoạn văn trên được viết theo ngôi thứ mấy? Ai là người kể chuyện?

  ⇒ Trả lời:

  – Đoạn văn trên được viết theo ngôi thứ nhất

  – Dế Mèn là người kể chuyện

  c, Qua đoạn văn trên, em thấy Dế Mèn hiện lên như thế nào?

  ⇒ Trả lời:

  Dế Mèn hiện lên với một vẻ hùng dũng, oai vệ, đẹp, khỏe mạnh, kiêu căng, ngạo mạn

  d, Chép lại câu văn có sử dụng phép so sánh

  ⇒ Trả lời:

  Câu văn sử dụng phép so sánh:

  “Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc”

 2. Qua đoạn văn trên em thấy nhân vật Dế Mèn là một nhân vật rất là Vạm vỡ,khỏe mạnh nhưng kiêu căng,ngạo mạn

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )