Mỗi câu sau đây là câu đơn hay câu ghép? Phần tích cấu tạo các câu đó? A.hoc sinh nào chăm chỉ thì học sinh đó có kết Quả cao trong học tập .

Question

Mỗi câu sau đây là câu đơn hay câu ghép? Phần tích cấu tạo các câu đó?
A.hoc sinh nào chăm chỉ thì học sinh đó có kết Quả cao trong học tập .
B.mặc dù nhà nó xa những nó ko bao giờ đi học muộn.
C.mây tan và mưa lại tạnh .
D.bé thích làm kĩ sư giống bố và thích làm cô giáo như mẹ

in progress 0
Kim Cúc 3 weeks 2021-07-09T06:43:35+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T06:45:05+00:00

  Mỗi câu sau đây là câu đơn hay câu ghép? Phần tích cấu tạo các câu đó?

  A.hoc sinh nào chăm chỉ thì học sinh đó có kết quả cao trong học tập : câu ghép

      Chủ ngữ        vị ngữ          chủ                       vị 

  B.mặc dù nhà nó xa những ko bao giờ đi học muộn: câu ghép

                   chủ      vị            chủ              vị

  C.mây tanmưa lại tạnh : câu ghép

     chủ  vị          chủ   vị

  D.bé thích làm kĩ sư giống bố và thích làm cô giáo như mẹ: câu đơn

    chủ                                 vị

  0
  2021-07-09T06:45:19+00:00

  A.  Học sinh nào chăm chỉ/ thì học sinh đó có kết quả cao trong học tập.

       CN                                           VN

  ⇒    có một chủ ngữ, một vị ngữ ⇒  câu đơn.

  B .Mặc dù nhà nó xa /nhưng nó không bao giờ đi học muộn.

                      CN                                         VN

  ⇒    có một chủ ngữ, một vị ngữ ⇒     câu đơn.

  C, .Mây  tan và    /   mưa   /    lại tạnh.

     CN       VN                 CN           VN

  ⇒   có hai chủ ngữ, hai vị ngữ ⇒   câu ghép.

  D. . Bé /     thích làm kĩ sư giống bố và thích làm cô giáo như mẹ.

      CN                      VN

  ⇒có một chủ ngữ, một vị ngữ  ⇒ câu đơn.

  .

  .

                             CHO MÌNH CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT NHÉ 

                                        BẠN HỌC TỐT

                                         ĐÚNG 100%

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )