mog giúp toy nhanhhh

Question

mog giúp toy nhanhhh
mog-giup-toy-nhanhhh

in progress 0
Huy Gia 9 months 2020-11-01T22:41:50+00:00 2 Answers 53 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-01T22:43:13+00:00

  Ko sao chép nhé
  mog-giup-toy-nhanhhh

  0
  2020-11-01T22:43:35+00:00

  Đáp án:

  a=4.125-17.16+1

  =500-272+1

  =228+1

  =229

  b=1000-{5mũ2.10:[75-5mũ2]

  =1000-{5mũ2.10:[75-25]

  =1000-{5mũ2.10:50}

  =1000-{25.10:50}

  =1000-{250:50}

  =1000-5

  =995

  bài 2

  a390-(x-7)=13

            x-7=390-13

            x-7=377

             x=377+7

             x-7=384

  b(x-140):7=27-8.3

  (x-140):7=27-24

  (x-140):7=3

  x-140=3.7

  x-140=21

  x=21+140

  x=161

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )