Mng ơi giúp mình với , bài khó quá

Question

Mng ơi giúp mình với , bài khó quá
mng-oi-giup-minh-voi-bai-kho-qua

in progress 0
Adela 1 year 2020-10-31T11:57:02+00:00 2 Answers 71 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T11:58:17+00:00

  Vì ΔABC cân tại A nên:

  `⇒` $\widehat{B}=\widehat{C}$

  Vì `xy║BC` nên ta có:

  +) $\widehat{A_2}=\widehat{B}$ (2 góc so le trong)

  Mà $\widehat{B}=\widehat{C}$

  `⇒` $\widehat{A_2}=\widehat{C}$ (đpcm)

  +) $\widehat{A_1}=\widehat{C}$ (2 góc so le trong)

  Mà $\widehat{B}=\widehat{C}$

  `⇒` $\widehat{A_1}=\widehat{B}$ (đpcm)

  0
  2020-10-31T11:58:37+00:00

  @Meo_

   * Chứng minh ∠B=∠A$_{1}$ và ∠C=∠A$_{2}$

  _ Ta có: Qua A có đường thẳng xy song song với BC

  Nên điểm A thuộc đường thảng xy

  Do đó: ∠B=∠A$_{1}$ ( hai góc so le trong với xy // BC )

  => ∠B=∠A$_{1}$ ( so le trong )

  Và ∠C=∠A$_{2}$ ( so le trong với xy // BC )

  => ∠C=∠A$_{2}$ ( so le trong )

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )