mng giúp mik bài 1a,e với bài 3 ạ. Mai mik phải nộp ròi. Cảm ơn mng nhìu.

Question

mng giúp mik bài 1a,e với bài 3 ạ. Mai mik phải nộp ròi. Cảm ơn mng nhìu.
mng-giup-mik-bai-1a-e-voi-bai-3-a-mai-mik-phai-nop-roi-cam-on-mng-nhiu

0
Dâu 1 year 2020-10-31T14:36:21+00:00 0 Answers 29 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )