Mng giúp em vs ạ, em cảm ơn

Question

Mng giúp em vs ạ, em cảm ơn
mng-giup-em-vs-a-em-cam-on

in progress 0
Neala 1 year 2020-11-07T23:17:46+00:00 2 Answers 65 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-07T23:19:06+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  60) `7a(x – 2y) – 14a^2(2y – x)`

  `= 7a(x – 2y) + 14a^2(x – 2y)`

  `= (7a + 14a^2)(x – 2y)`

  `= 7a(1 + 2a)(x – 2y)`

  61) `x^(m + 1) + x^m`

  `= x^m . x^1 + x^m . 1`

  `= x^m(x + 1)`

  62) `x^(m + 2) – x^2`

  `= x^m . x^2 – x^2 . 1`

  `= x^2 . (x^m  – 1)`

  Học tốt. Nocopy

   

  0
  2020-11-07T23:19:40+00:00

  60.

  $7a(x-2y) – 14a² (2y-x)$

  $=7a(x-2y) + 14a² (x-2y)$

  $=(x-2y) (7a + 14a²)$

  $=7a.(x-2y)(1 + 2a)$

  61. 

  $x^{m+1}+x^m$

  $= x^m.x + x^m$

  $= x^m ( x + 1)$

  62. 

  $x{m+2} + x^2 $

  $= x^m . x^2 – x^2$

  $= x^2 ( x^m – 1 )$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )